PHP-практикум. Қисми 3. Массиви дученака

Печать

M021. Матрисаи ҳақиқии A(N,M) дода шудааст. Барномаи ҳисоби намудани миқдори аъзоҳои матриса, ки барояшон шарти р1<=a(i,j)<=p2 иҷро мешавад, тартиб дода шавад. Қиматҳои p1 ва p2 алоҳида дода мешаванд.

<?php
$N=rand(3,7);
$M=rand(3,7);
$p1=rand(5,8);
$p2=rand(10,13);
echo "N=$N<br>M=$M<br>p1=$p1<br>p2=$p2";
?>
<table border="1">
<?php for($i=0; $i<$N; $i++) { ?>
<tr>
<?php for($j=0; $j<$M; $j++) { ?>
<td><?php echo "A<sub>$i$j</sub>=", $a[$i][$j]=rand(0,20); ?></td>
<?php } ?>
</tr>
<?php } ?>
</table>
<?php
$n=0;
for($i=0; $i<$N; $i++)
for($j=0; $j<$M; $j++)
if($a[$i][$j]>=$p1 && $a[$i][$j]<=$p2) $n++;
echo "Микдори аъзохое, ки барояшон шарти "
."$p1<=a<sub>ij</sub><=$p2 ичро мешавад: $n";
?>

M022. Матрисаи ҳақиқии квадратии A(N,N) дода шудааст. Барномаи ҳисоби намудани миқдор ва суммаи аъзоҳои болои диагонали асосӣ воқеъбуда тартиб дода шавад.

<?php
$N=rand(3,7);
echo "N=$N<br>";
?>
<table border="1">
<?php for($i=0; $i<$N; $i++) { ?>
<tr>
<?php for($j=0; $j<$N; $j++) { ?>
<td>
<?php
if($i<$j) echo "<span style='color: #ff0000; font-weight: bold'>";
echo "A<sub>$i$j</sub>=", $a[$i][$j]=rand(0,20);
if($i<$j) echo "</span>";
?>
</td>
<?php } ?>
</tr>
<?php } ?>
</table>
<?php
$n=0;
$s=0;
for($i=0; $i<$N; $i++)
for($j=0; $j<$N; $j++)
if($i<$j) {
$s+=$a[$i][$j];
$n++;
}
echo "Микдори аъзохое, ки болои диагонали асоси вокеанд: $n<br>";
echo "Суммаи аъзохое, ки болои диагонали асоси вокеанд: $s";
?>

M023. Матрисаи квадратии A(N,N) дода шудааст. Барномаи иваз намудани аъзоҳои манфии поёни диагонали асосӣ воқеъбуда бо 0 тартиб дода шавад. Матрисаҳои ибтидоӣ ва ислоҳшуда чоп карда шаванд.

M024. Матрисаи квадратии A(N,N) дода шудааст. Барномаи иваз намудани аъзоҳои мусбати болои диагонали иловагӣ воқеъбуда бо адади p тартиб дода шавад. Қимати p алоҳида дода мешавад. Матрисаҳои ибтидоӣ ва ислоҳшуда чоп карда шаванд.

M025. Матрисаи ҳақиқии A(N,M) дода шудааст. Барномаи ёфтани кимати максималиии аъзохои матриса ва чудо намудани элементхое, ки киматашон ба ин максимум баробар аст тартиб дода шавад.

M026. Матрисаи ҳақиқии A(N,M) дода шудааст. Барномаи иваз намудани ҳама аъзоҳои мусбати матриса бо аъзое, ки қимати минималӣ дорад, тартиб дода шавад. Матрисаҳои ибтидоӣ ва ислоҳшуда чоп карда шаванд.

M027. Матрисаи ҳақиқии A(N,M) дода шудааст. Барномаи иваз намудани ҳама аъзоҳои манфии матриса бо аъзое, ки қимати мутлақи максималӣ дорад, тартиб дода шавад. Матрисаҳои ибтидоӣ ва ислоҳшуда чоп карда шаванд.

M028. Матрисаи квадратии A(N,N) дода шудааст. Барномаи муайян намудани миқдори аъзоҳои ҷуфти дар диагоналҳои асосӣ ва иловагӣ воқеъбуда тартиб дода шавад.

M029. Матрисаи квадратии A(N,N) дода шудааст. Барномаи ҳисоб намудани миқдори аъзоҳои тоқи поёни диагонали асосӣ воқеъбуда тартиб дода шавад.

M030. Матрисаи квадратии A(N,N) дода шудааст. Барномаи иваз намудани аъзоҳои мусбати болои диагонали асосӣ воқеъбуда ва ба 5 каратӣ буда бо 0 тартиб дода шавад. Матрисаҳои ибтидоӣ ва ислоҳшуда чоп карда шаванд.

Произведение «OFTOB.COM» публикуется на условиях лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Непортированная.