M014. Массиви рамзҳо s0,..sn-1 дода шудааст. Агар дар массиви додашуда ҳарфи 'a' аз ҳарфи 'b' зиёдтар бошад, он гоҳ true чоп карда шавад, дар ҳолати баръакс false чоп карда шавад.

Дан массив символов s0,..sn-1. Напечатать true, если в заданном массиве буква а встречается чаще, чем буква b, и напечатать false в противоположном случае.

<?php
$s="aaaaaaaaaaabrtbbdsabfabbresbbgadbabbab";
$count_a=0;
$count_b=0;
$n=strlen($s);
for($i=0;$i<$n;$i++)
if($s[$i]=='a')
$count_a++;
else if($s[$i]=='b')
$count_b++;
echo ($count_a>$count_b)?"true":"false";
?>