Мисоли 32. Матрисаи квадратии A(N,N) дода шудааст. Барномае, ки элементҳои мусбати поёни диагонали асосӣ ҷойгиршударо бо адади М иваз менамояд, тартиб дода шавад. Дар ин ҷо М баробар аст ба миёнаи арифметикии қиматҳои элементҳои диагонали асосӣ баробар аст.

<?php
$N=rand(3,7);
echo "N=$N<br>";
?>
<table border="1">
<?php for($i=0; $i<$N; $i++) { ?>
<tr>
<?php for($j=0; $j<$N; $j++) { ?>
  <td>
  <?php 
  if($i==$j) echo "<span style='color: #ff0000; font-weight: bold'>";
  echo "A<sub>$i$j</sub>=", $a[$i][$j]=rand(-20,20); 
  if($i==$j) echo "</span>"; 
  ?>
  </td>
<?php } ?>
</tr>
<?php } ?>
</table>
<?php 
$s=0;
for($i=0; $i<$N; $i++)
	for($j=0; $j<$N; $j++){
		if($i==$j)
			$s+=$a[$i][$j];
	}		
$sred=$s/$N;
echo "Миёнаи арифметикӣ: $sred ";
for($i=0; $i<$N; $i++){
  for($j=0; $j<$N; $j++)	
		if($i>$j && $a[$i][$j]>0){
			$a[$i][$j]=$sred;
		}
	}		
?>
<p>
<table border="1">
<?php for($i=0; $i<$N; $i++) { ?>
<tr>
<?php for($j=0; $j<$N; $j++) { ?>
<td>
<?php 
    if($i>$j) echo "<span style='color: #ff0000; font-weight: bold'>";
    echo "A<sub>$i$j</sub>=", $a[$i][$j]; 
    if($i>$j) echo "</span>"; 
?>
</td>
<?php } ?>
</tr>
<?php } ?>
</table>