Мисоли 34. Матрисаи бутуни A(N,N) дода шудааст. Барномаи муайян кардани элементи миқдори такрорёбиаш зиёдтарини ин матриса тартиб дода шавад. Қимати ин элемент ва миқдори такрорёбии он чоп карда шаванд. Агар элементҳои миқдори такрорёбишон зиёдтарин якчандто бошанд, онгоҳ ҳамаашон чоп карда шаванд.

<?php
//интихоби тасодуфии тартиби матритсаи квадратии A, тартиби N
$N=rand(3,7);
echo "N=$N<br>";
?>
<table border="1">
<?php for($i=0; $i<$N; $i++) { ?>
<tr>
<?php for($j=0; $j<$N; $j++) { ?>
    <td>
    <?php
	//қиматҳои тасодуфӣ ба элементҳои матритсаи A
    echo "A<sub>$i$j</sub>=", $a[$i][$j]=rand(0,9); 
    ?>
    </td>
<?php } ?>
</tr>
<?php } ?>
</table>
<?php 
//массиви b барои қиматҳои уникалии матритсаи A
$b[0] = $a[0][0];
$c[0]=0;
$l = 1;
for($i=0; $i<$N; $i++)
for($j=0; $j<$N; $j++){
	$k = 0;
	while($k<$l && $b[$k]!=$a[$i][$j])
		$k++;
	if($k==$l && $a[$i][$j]!=$b[$i]){
		$c[$l]=0;
		$b[$l++]=$a[$i][$j];
	}
}
?>
<p>
<?php
//чопи массиви b
for($i=0; $i<$l; $i++)
	echo $b[$i],";";

//ҳисоби миқдори такрорёбии элементҳои массиви b
for($k=0; $k<$l; $k++)
	for($i=0; $i<$N; $i++)
	for($j=0; $j<$N; $j++)
		if($b[$k]==$a[$i][$j])
			$c[$k]++;
?>
<p>
<?php
//чоп кардани массиви b барои қиматҳои уникалии матритсаи A
//ва массиви c - миқдори такрорёбии ин қиматҳо
for($i=0; $i<$l; $i++)
	echo $b[$i]," - ",$c[$i],"; ";

//дарёфти максимуми массиви c
$max=$c[0];
for($i=1; $i<$l; $i++)
	if($max<$c[$i])
		$max=$c[$i];
echo "<p>Миқдори максималии такрорёбӣ: ",$max;
?>
<p>Элементҳои миқдори такрорёбишон зиёдтарин ва миқдори такрорёбӣ:
<?php
//чоп кардани элементҳои миқдори такрорёбишон зиёдтарин
//ва миқдори такрорёбӣ
for($i=0; $i<$l; $i++)
	if($max==$c[$i])
		echo "<br>",$b[$i]," - ",$c[$i],"; ";

?>