Мисоли 35. Матрисаи ҳақиқии А(N,M) дода шудааст. Элементи хурдтарини матриса ёфта шавад. Ҷои сатре, ки ин элементро дарбар мегирад, ва сатри охирини матриса иваз карда шаванд.

<?php
$N=rand(3,7);
echo "N=$N<br>";
?>
<table border="1">
<?php for($i=0; $i<$N; $i++) { ?>
<tr>
<?php for($j=0; $j<$N; $j++) { ?>
<td>
<?php 
  echo "<span style='color: #ff0000; font-weight: bold'>";
  echo "A<sub>$i$j</sub>=", $a[$i][$j]=rand(-20,20); 
  echo "</span>"; 
?>
</td>
<?php } ?>
</tr>
<?php } ?>
</table>
<?php
$min=$a[0][0];	
for($i=0; $i<$N; $i++)
	for($j=0; $j<$N; $j++){
		if($a[$i][$j]<$min){
			$min=$a[$i][$j];
			$str=$i;
		}

	}
echo "Элементи минималӣ: $min<br>";
echo "Рақами сатре, ки дар он элементи минималӣ: $str<br>";
for($j=0; $j<$N; $j++){
	$b[$i][$j]=$a[$str][$j];
	$a[$str][$j]=$a[$N-1][$j];
	$a[$N-1][$j]=$b[$i][$j];
}
?>
<table border="1">
<?php for($i=0; $i<$N; $i++) { ?>
<tr>
<?php for($j=0; $j<$N; $j++) { ?>
<td>
<?php 
  echo "<span style='color: #ff0000; font-weight: bold'>";
  echo "A<sub>$i$j</sub>=", $a[$i][$j]; 
  echo "</span>"; 
?>
</td>
<?php } ?>
</tr>
<?php } ?>
</table>