Мисоли 37. Матрисаи ҳақиқии А(N,M) дода шудааст. Барномае, ки ҷои сатри элементи минималӣ ва сатри элементи максималиро иваз менамояд, тартиб дода шавад.

<?php
$N=rand(3,7);
$M=rand(3,7);
echo "N=$N<br>";
?>
<table border="1">
<?php for($i=0; $i<$N; $i++) { ?>
<tr>
<?php for($j=0; $j<$M; $j++) { ?>
<td>
<?php 
  echo "<span style='color: #ff0000; font-weight: bold'>";
  echo "A<sub>$i$j</sub>=", $a[$i][$j]=rand(-20,20); 
  echo "</span>"; 
?>
</td>
<?php } ?>
</tr>
<?php } ?>
</table>
<?php
$min=$a[0][0];	
$max=$a[0][0];
for($i=0; $i<$N; $i++)
	for($j=0; $j<$M; $j++){
		if($a[$i][$j]<$min){
			$min=$a[$i][$j];
			$str_min=$i;
		}
		if($a[$i][$j]>$max){
			$max=$a[$i][$j];
			$str_max=$i;
		}
}
echo "Элементи минималӣ: $min<br>";
echo "Сатр бо элементи минималӣ: $str_min<br>";
echo "Элементи максималӣ: $max<br>";
echo "Сатр бо элементи максималӣ: $str_max<br>";
for($j=0; $j<$N; $j++){
	$b[$i][$j]=$a[$str_min][$j];
	$a[$str_min][$j]=$a[$str_max][$j];
	$a[$str_max][$j]=$b[$i][$j];
}
?>
<table border="1">
<?php for($i=0; $i<$N; $i++) { ?>
<tr>
<?php for($j=0; $j<$M; $j++) { ?>
<td>
<?php 
  echo "<span style='color: #ff0000; font-weight: bold'>";
  echo "A<sub>$i$j</sub>=", $a[$i][$j]; 
  echo "</span>"; 
?>
</td>
<?php } ?>
</tr>
<?php } ?>
</table>