Мисоли 39. Матрисаи ҳақиқии А(N,M) дода шудааст. Ҷои сутуни суммаи максималӣ дошта ва сутуни суммаи минималии элементҳоро дошта иваз карда шавад.

<?php
$N=rand(3,7);
$M=rand(3,7);
echo "N=$N<br>";
?>
<table border="1">
<?php for($i=0; $i<$N; $i++) { ?>
<tr>
<?php for($j=0; $j<$M; $j++) { ?>
<td>
<?php 
  echo "<span style='color: #ff0000; font-weight: bold'>";
  echo "A<sub>$i$j</sub>=", $a[$i][$j]=rand(-20,20); 
  echo "</span>"; 
?>
</td>
<?php } ?>
</tr>
<?php } ?>
</table>
<?php
$max_stl=$a[0][0];
$min_stl=$a[0][0];
for($j=0; $j<$M; $j++){
	$Sum=0;
	for($i=0; $i<$N; $i++){		
		$Sum=$Sum+$a[$i][$j];
	}
	if($Sum>$max_stl){
		$max_stl=$Sum;
		$maxstl=$j;
	}
	if($Sum<$min_stl){
		$min_stl=$Sum;
		$minstl=$j;
	}
}
echo "Сутуни суммаи максималӣ дошта - [$maxstl]<br>";
echo "Суммаи элементҳои он = $max_stl<br>";
echo "Сутуни суммаи минималӣ дошта - [$minstl]<br>";
echo "Суммаи элементҳои он = $min_stl<br>";
for($i=0; $i<$N; $i++){
	$b[$i]=$a[$i][$minstl];
	$a[$i][$minstl]=$a[$i][$maxstl];
	$a[$i][$maxstl]=$b[$i];
}
?>
<table border="1">
<?php for($i=0; $i<$N; $i++) { ?>
<tr>
<?php for($j=0; $j<$M; $j++) { ?>
<td>
<?php 
  echo "<span style='color: #ff0000; font-weight: bold'>";
  echo "A<sub>$i$j</sub>=", $a[$i][$j]; 
  echo "</span>"; 
?>
</td>
<?php } ?>
</tr>
<?php } ?>
</table>