По-русски По-казахски
Час Сағат
Полчаса Жарты сағат
Минута Минут
Секунда Секунд
Пять минут десятого, 09:05 Тоғыздан бес кетті
Семь минут первого, 12:07 Он екіден жеті кетті
Еще только десять минут второго, 01:10 Бірден он минут қана өтті
Еще только пять минут шестого, 05:05 Бестен бес минут қана өтті
В семь часов утра, 07:00 (вечера, 19:00) Таңғы/азанғы сағат жетіде
Около двух часов ночи, 02:00 (дня, 14:00) Түңгі сағат екілерде
Ровно семь часов, 07:00. Тура сағат жетіде
Двадцать часов тридцать пять минут по московскому времени, 20:35. Мәскеу уақыты бойынша жиырма сағат отыз бес минут
Половина десятого, 09:30. Тоғыз жарым
Без двадцати пяти пятнадцать, 14:35. Екіден отыз бес кетті
Без четверти одиннадцать, 10:45 Он бірге он бес қалды
Четверть одиннадцатого, 10:15 Оннан он бес кетті
Уже восьмой час. Сағат сегіз болды
Через час Бір сағаттан кейін
Минутная (секундная) стрелка часов Сағаттың минуттық (секундтық) тілі
Сейчас восемнадцать часов двадцать минут местного времени Қазір жергілікті уақыт бойынша он сегіз сағат жиырма минут
В котором часу мне прийти? Мен сағат қаншада келейін?
В четырнадцать часов по московскому времени Мәскеу уақыты бойынша сағат он төрт
Мои часы отстают на пять минут десять секунд Менің сағатым бес минут он секундқа қалық
Разница во времени между Москвой и Худжандом один час Мәскеу мен Хунджа уақыт айырмашылығы бір сағат
Когда в Москве девять часов, в Душанбе десять часов. Мәскеуде сағат тоғыз болғанда, Душанбеде сағат он болады.
Вы пришли вовремя Сіз уақытында келдіңіз
Вы пришли рано Сіз уақытынан ерте келдіңіз
Вы пришли поздно Сіз уақытынан кеш келдіңіз
Вы опоздали на два часа. Сіз екі сағатқа кешіктіңіз
Урок начнётся через пятнадцать (15) минут. Сабақ он бес минуттан кейін басталады
Собрание продлится полтора часа. Жиналыс бір жарым сағат болады
Подготовка займёт полчаса времени. Дайындық жарты сағат уақыт алады
Пожалуйста, подождите ещё десять минут. Тағы он минут күте тұрыңызшы
Мне не хватило всего лишь одной минуты времени. Маған бір минут уақыт қана жетпеді
Восьмичасовой рабочий день Сегіз сағаттық жұмыс күні