По-русски По-казахски
Вход Кіру
Выход Шығу
Открыто / Закрыто Ашық / Жабық
Запрещено Тыйым салынады
Полиция Полиция
Туалет Дәретхана; әжетхана
Муж. / Жен. Еркек / Әйел
Справка Анықтама
Обмен валюты Бағам ауыстыру
Свободно Бос
Свободно / Занято Бос / Бос емес
Не трогать Тиісуге болмайды
Частная собственность Жекеменшік
На себя Өзіңізге қарай
От себя Өзіңізден кері
Центральная станция Орталық станция
Рынок Базар
Площадь Алаң
Улица Көше
Скидки Баға түсірімі
Выходные дни Демалыс
Санитарный день Cанитарлық күн; тазалық күні
Администрация Әкімшілік