In Tajik In English
Ба мо шахси ҳақиқатан корозмудаи баландихтисос зарур аст. We need a real professional with high qualifications.
Ба мо мутахассиси таҷрибаи кориаш на кам аз як сол зарур аст. We need a specialist with at least a year's experience.
Маълумоти омориро овардан зарур аст? Do I need to provide statistics?
Шумо резюме (маърӯза / намоиш)-ро омода намудед? Did you prepare a summary (report / presentation)?
Ӯро ба сифати тарҷумон (мушовир / миёнрав) ба кор қабул кардаанд. She was hired as an interpreter (consultant / intermediary).
Ин ҳуҷҷатро пур кунед. Ягон чӣ пайдо шавад, ман ба шумо хабар медиҳам. Fill out this form. I'll let you know if anything happens.
Талабот ба таҷрибаи кории муҳосиб чӣ хел аст? What are the requirements for work experience for an accountant?
Талабот ба маълумоти адвокат чӣ хел аст? What minimum education should a lawyer have?
Тайёрии ҷисмонӣ барои ин хел кор чӣ гуна аст? What should be the physical preparation in this work?
Андозҳоро ман чӣ тавр бояд супорам? How should I pay taxes?
Нархи расонидан (бурда расонидан) ҷӣ қадар аст? What is the cost of delivery?
Арзиши тақрибии ин лоиҳа чӣ қадар аст? What is the approximate cost of this project?
Андоз ба арзиши иловагиро (НДС-ро) мо бояд супорем? Do we have to pay VAT (Value Added Tax)?
Ба мо чорабиниҳои рекламавӣ метавонанд лозим шаванд. We may need an advertising campaign.
Илтимос, ҳисоб карда навишта диҳед. Мо пардохт мекунем. Please, write out the bill. We will pay you.
Корхона муфлис (банкрот) шинохта шудааст. The enterprise is declared bankrupt.
Барои боркашонӣ чӣ қадар вақт меравад? How long will it take to transport?
Талабот ба маълумоти номзад ба ин вазифа хело баланд аст. The requirements for the formation of a candidate for this position are very high.
Ин супориш ба мо хело муҳим аст. This order is very important for us.
Супориши мо кай иҷро мешавад? When will our order be completed?
Шумо пешпардохт намудед? Have you made an advance payment?
Шумо бояд ки бо шартнома бодиққат шинос шавед. You should carefully read the contract.
Шумо шарти аҳдномаро (шартномаро) вайрон кардед. You have violated the terms of the contract.
Ба мо хурсандиовар аст, ки ҳама шартҳо иҷро шудаанд. We are very pleased that all the conditions are met.
Чилу се фоизи (43%) бозор азони мост. We own forty-three percent (43%) of the market.
Даромад имсол намоён кам шуд (афзуд). Income this year markedly decreased (increased).
Сармоягузор қаноатманд буд. / Сармоягузор қаноатманд набуд. The investor was pleased. / The investor was unhappy.
Ба мо танҳо технологияҳои иттилоотӣ (шабакаҳои алоқа / ғояҳои пешрав) шавқовар ҳастанд. We are interested only in information technologies / communication channels / promising ideas.
Пешбиниҳои шумо пурра амалӣ гаштанд. Your forecasts were fully justified.
Барои чунин ҳолат мо дигар шакли нақшаи равандро тайёр кардем. For this situation, we have prepared another version of the process scheme.
Ба мо се пешниҳод аз се таъминкунандаи гуногун лозиманд. We need three offers from three different suppliers.
Ба ин хусус ин бегоҳ зиёфат ташкил мекунем! On this occasion we will arrange a banquet!
Мо чунин шартро қабул карда наметавонем. Ин коррупсия аст! We can not accept such condition. This is corruption!